شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

روسیه و حوزه CIS

روسیه و حوزه CIS

روسیه و حوزه CIS در توسعه تجاری و روابط بین الملل

ارتباط تجاری با شرکت های کشور روسی و حوزه CIS

مدیر بخش :

آقای مهندس بهروز بیگی

تحصیلات وتوانایی: لیسانس فنی و مسلط به زبان روسی

شرح فعالیتها:

اخذ نمایندگی شرکتهای روسی ،مشاوره فروش روابط تجاری،تفاهمنامه همکاری،مشارکت و انتقال تکنولوژی،نماینده شرکت دراتاق بازرگانی ایران

لینک اتاق بازرگانی ایران و روسیه

روسیه:

نشست ايران-روسيه ، باحضور وزرای نيروی روسيه و نفت ايران وهياتهای تجاری

- ايران- روسيه، استان روستوف- باحضور روسای اتاق ايران وروسيه ونماينده اقتصادی سفارت و هياتهای

تجاری

قزاقستان:

نشست ايران-قزاقستان، باحضور رييس اتاق ايران ورييس دپارتمان سرمايه گذاری وصادرات ملی قزاقستان و

هياتهای تجاری

قرقیزستان : ارایه و پرزنت محصولات دانش بنیان در نمایشگاه دایمی قرقیزستان