شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

پروژه های EPC

مهندسی-تامین-ساخت

ا-طراحی ،تامین و ساخت قطعات یدکی وBlock-Displacer شرکت نفت اهواز

2-محاسبه تامین نوار عایق و پرایمر مخزن بزرگ پالایشگاه اصفهان، خطوط اتنقال

3-تامین ولوهای فشار بالا پالایشگاهی شرکت فن گستر پویا

4-طراحی، تامین و ساخت قطعات اوریفیس فلنج پالایشگاه بندرعباس

5-محاسبات مهندسی و تامین نوار عایق و پرایمر و اقلام پروژه شرکت صنایع شیمیایی اصفهان

6-تامین تجهیزات مورد نیاز شرکت پایانه های نفتی ایران

7- طراحی تامین وساخت اورفیس فلنجهای پالایشگاه قیر اندود ماکان

8-طراحی،تامین و اجرا تجهیزات و خدمات مهندسی شرکت مس سرچشمه

9-طراحی تامین و ساخت قطعات یدکی مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه

10-تامین اقلام تاسیسات ایستگاههای توزیع بنزین خوزستان

11- تامین نوار، عایق، رنگ و پرایمر پروژه فدک مال سیتی سنتر اصفهان

12- تامین اقلام پروژه شرکت فولاد تکنیک اصفهان

13- تامین اقلام پروژه شرکت چدن سازان

14-تامین اقلام پروژه شرکت پتروشیمی مروارید