شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

پروژه های تجاری سازی و دانش بنیان

اپلیکیشن ANAACO -ربات بازیافت-نرم افزار

پروژه های تجاری سازی و دانش بنیان

شرکت آریا نفت آذر آپادانا مالکیت فکری و قابلیت تجاری سازی تجهیزات نوآورانه و ابداعی و دانش بنیان صنعتی را دارا می باشد.اختراعات دانش بنیان در بخش تحقیق و توسعه و مهندسی این شرکت در دست اجرا می باشد.

ربات بازیافت= دستگاه الکترو مکانیکی Trash Rack

این اختراع دستگاهی است مکانیزه که با استقرار بر روی کانالها سیالات روان (آب) با جمع آوری مواد جامد و قابل بازیافت غوطه ور در سیال  بر روی مسیر بصورت مکانیزه مانع  گرفتگی مسیر شده وبا استفاده از انرژی خورشیدی  مانع انتشار آلاینده های زیست محیطی می گردد.

شماره اختراع: 83499

طبقه بندی بین الملل:

›B07

›SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING

› B08

›CLEANING

› B09

›DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL