شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

معرفی مدیران

مدیریت بازرگانی مهندسی اجرایی بازاریابی توسعه تجاری بانکی

رئیس هیئت مدیره

نام : محمود
نام خانوادگی : رفیعی

رشته تحصیلی : دکتری مدیریت بازرگانی
محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی تهران
سوابق کاری : - مدرس دانشگاه 
- مدیر مرکز تحقیقات جهاد اصفهان به مدت 20سال

- پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده مواد وانرژی به مدت 5 سال

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت آناکو

نام : مجید
نام خانوادگی : شکریان دهکردی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مکانیک
رشته تحصیلی : قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی
محل تحصیل : دانشگاه پلی تکنیک تهران
سوابق کاری : - مدیرمناقصات و بازاریابی و مدیر مهندسی شرکت صنایع فراساحل (صف)
- مدیریت توسعه تجاری، طراحی،مدیر اجرایی و 20سال سابقه در پروژه های صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی

عضو هیات مدیره

نام: هاجر

نام خانوادگی: ملک خویان

مقطع تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت امور بانکی

محل تحصیل: دانشگاه اصفهان-موسسه علوم بانکی

سوابق کاری: 20 سال مدیریت اموربانکی و مسولیت اجرایی و آموزشی

برچسب ها
معرفی مدیران