شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

آموزش تاسیسات و پایپینگ

آموزش منابع انسانی جهت ارتقاتوانمندی تخصصی انتقال تجارب تخصصی وهمکاری با موسسات آموزشی معتبر وارایه خدمات آموزشی به شرکت ها

1-دوره های عمومی 2-دوره های خصوصی 2-دوره های سازمانی 4-کارگاههای آموزشی

دپارتمانهای آموزشی:

1-صنایع نفت وگاز وپتروشیمی 2-مهندسی مکانیک 3-عمران وشهرسازی 4-مدیریت واقتصاد 5-اخلاق و حقوق حرفه ای 6- زیست و فناوری

جهت خدمات آموزشی در تهران و اصفهان با ایمیل شرکت Info@anaaco.ir و یا تلفنهای شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

 

     
     

 

 

 
آموزش تاسیسات و پایپینگ
برچسب ها
آموزش