شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی شرکت آناکو

- طراحی،مهندسی ،آنالیز و مشاوره مهندسی و برآورد پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی و تاسیسات

-طراحی قعات یدکی صنعتی و مهندسی معکوس

-طراحی تاسیسات و پایپینگ Piping

-طراحی سیستمهای تهویه Ventilation

-طراحی سیستمهای آب و فاضلاب،آتشنشانی و اسپرینکر-CO2 Room

- طراحی سیستم آبرسانی و موتورخانه

-طراحی سیستم گازرسانی و ایستگاههای گاز

مکاترونیک:

-طراحی و ساخت کلکتور خورشیدی

-طراحی دستگاههای تست قطعات مکاترونیک

-طراحی وساخت  رباط زیر دریایی