شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

مقالات و تحقیقات علمی پژوهشی ارایه شده

دانشگاهی و کنفراس-ترجمه و تالیف

1-"يافتن موقعيت نشت خطوط لوله توسط امواج التراسونيك " در كنفرانس بين المللی مهندسی مكانيك وفن آوريهای پيشرفته

 

2-"تاثير مد شكست خوردگی spud can پايه های سكوهای نفتی بر رفتار تعادلی سازه" شانزدهمين همايش صنايع دريايی (16thMarine Industries Conference)

 

3- تاثير خوردگی شمييايی پاشنه تعادل پايه ها بر رفتارايستايی سكوی نفتی دريايی،بيست وسومين همايش سالانه بين المللی مهندسی مكانيك ايران ISME2015 دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتی امير كبير

 

4- نقش دستگاههای مدرن در مديريت يكپارچه خدمات شهری، مركز مطالعات وبرنامه ريزی شهر تهران،همايش اقتصادمقاومتی ومديريت شهری

 

5- آشغالگيرمكانيزه جويهای آب هفتمين جشنواره بين اللملی برترين های پژوهش ونوآوری و كنفرانس علمی مديريت شهری

 6- مقاله قابلیت اطمینان: ارزیابی و تحلیل پایایی ترانسهای کاهنده  ولتاژ با استفاده از آزمون‌های شتاب یافته عمر

ترجمه و تالیف:

1- ترجمه مقاله :برآورد ریسک اسکلت بدنه کشتی تحت اثر خوردگی وخستگی

(جهت دریافت مقاله با ایمیل شرکت آناکو تماس حاصل فرمایید)

2- تالیف:

I- آشنایی علمی و عملی با موتورهای دیزل-انتشارات دانشکده صنعت آب و برق اصفهان

II- آشنایی با اصول علمی و اجرایی Piping

 مراجع:

1-     ایران کنفرانس-مرجع همایش های داخلی و خارجی

http://www.iranconferences.ir/

2-     مرجع دانش سیویلیکا

http://www.civilica.com/Calendar.html

 

3-     پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور

http://www.allconferences.ir/fa/default.aspx

 

 

بيست دانشگاه برتر وزارت علوم

ردیف

نام موسسه

رتبه داخلی

رتبه کل

1

دانشگاه تهران

1

2

2

دانشگاه فردوسي مشهد

2

4

3

دانشگاه صنعتي شريف

3

6

4

دانشگاه صنعتي اصفهان

4

9

5

دانشگاه صنعتي اميركبير

5

10

6

دانشگاه علم و صنعت ايران

6

13

7

دانشگاه شهيد بهشتي

7

15

8

دانشگاه اروميه

8

18

9

دانشگاه تربيت مدرس

9

20

10

دانشگاه شيراز

10

21

11

دانشگاه اصفهان

11

25

12

دانشگاه تبريز

12

26

13

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

13

31

14

دانشگاه كاشان

14

38

15

دانشگاه سمنان

15

42

16

دانشگاه گيلان

16

49

17

دانشگاه امام صادق

17

50

18

دانشگاه شهيد چمران اهواز

18

54

19

دانشگاه بوعلي سينا همدان

19

55

20

دانشگاه زنجان

20

58

دانشگاههای وزارت علوم