شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

افریقا

افریقا

مدیریت صادرات بازاریابی و فروش بین الملل

بازاریابی محصولات دانش بنیان در حوزه قاره افریقا توسط شرکت آناکو از طریق برگذاری جلسات B2B انجام گردیده و امکان ارایه محصولات صادراتی و دانش بنیان در این قاره فراهم گردیده است.

فهرست توافق نامه‌های منعقد شده بین شرکتهای ایرانی و آفریقایی:(گزارش رسمی)

  فعالیتهای شرکت مدیریت صادرات آناکو EMC 

 • صادرات
 • ارتباط با پارکهای رشد و فناوری سایر کشورها
 • انجام تحقیقات بازار
 • بازاریابی فروش محصولات دانش بنیان
 • مذاکرات B2B با شرکتهای خارجی
 • معرفی و پرزنت محصولات دانش بنیان در حوزه تخصصی تاسیسات لوله اتصالات صنعتی ، ساختمانی ، کشاورزی و آبیاری
 • و بازرگانی عمومی

 • شناسایی بازار و مشتریان کشور هدف ایجاد ارتباط و مذاکره عودت به همکاری طرف های خارجی
 • ارسال محصول به شرکتها و مشتریان و بازاریابان بین المللی
 • ارایه  محصولات در خاک کشور هدف
 • انجام مکاتبات و شناسایی نیاز مشتریان
 • شبکه سازی از مشتریان، بازاریابان و فعالان اقتصادی کشور هدف
 • ارتباط و مشارکت در تعاملات اجتماعی کشور هدف
 • امضاء تفاهم نامه همکاری جهت انجام صادرات

ایجاد ارتباط با مراکز رشد و فناوری در کشورهای هدف:

کنیا