شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

خط مشی آناکو

خط مشی و اهداف آناکو

شركت آریا نفت آذر آپادانا (anaaco)  ارائه دهنده خدمات مهندسی وبازرگانی تامین کننده تجهیزات صنایع نفت،گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و صنعت سیمان و فولادوصنایع تولیدی به منظورارتقاء كیفیت محصولات وخدمات درجهت تامین رضایت مشتریان با استقرار نظام مدیریت كیفیت خود بر مبنای استاندارد هایOHSAS18001- ISO9001,2008-14001-ISO/TS 29001,2010ونظام مدیریت یكپارچه (IMS) خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

  • بالا بردن سطح دانش و آگاهی كاركنان با اعتقاد به محوری بودن نقش كاركنان در ارتقاء رشد و عملكرد شركت.

  • استفاده از روش های نوین در راستای ارتقاء سطح کیفیت محصولات وخدمات جهت جلب رضایت مشتریان.

  • تحكیم روابط تجاری با شبكه خدمات از طریق برقراری یك رابطه برد-برد

  • پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و حوادث شغلی ، مدیریت ، كاهش و حذف مخاطرات ، ارتقای بهداشت و سلامت فردی و سازمانی

  • حفاظت از سلامت دارایی ها و سرمایه های انسانی و سازمانی ، و انجام شایسته مسئولیت های اجتماعی.

  • انطباق با كلیه قوانین ، مقررات و استانداردهای مرتبط با فعالیت های شركت و سایر الزامات معتبر ملی و بین المللی

  • چابك سازی فرآیندهای عملیاتی زنجیره ارائه خدمات و زنجیره بازرگانی وتامین با بهره گیری از ابزارها و متدلوژی های فناوری اطلاعات

اینجانب با اعتقاد کامل و عمل به اصول و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه ،ضمن تعهد به بازنگری سالانه آن، از كلیه همکاران انتظار دارم با باور به اصل مشارکت همگانی در بهبود کیفی در کلیه سطوح، در راستای تحقق اهداف و اثر بخشی نظام مدیریت کیفیت شركت را یاری نمایند.

برچسب ها
خط مشی