شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

خدمات صادراتی

صادرات

شرکت آناکو در راستای تحقق صادرات محصولات ایرانی دارای پایگاه صادراتی ترکیه می باشد .

پذیرش نمایندگی فروش 

بازاریابی و فروش

مشارکت صادرات

مشاوره صادراتی

ثبت شرکت و برند در ترکیه

تاسیس  دفتر و نمایندگی فروش

  1. بازار شناسی و بازاریابی ترکیه
  2. مشارکت واقعی برای صادرات در ترکیه و فروش محصولات به سایر کشورها
  3. قوانین و استاندارهای لازم صادرات به ترکیه و اروپا
  4. چگونگی  استقرار محصول بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ در ترکیه
  5. معرفی مراکز نمایشگاهی ترکیه

 
خدمات صادراتی
برچسب ها
خدمات