شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

ربات شرکت ANNACO

نمایندگی رباتهای ANAACO

شرکت آریا نفت آذر آپادانا موفق به ساخت ربات هوشمند خورشیدی و تاسیس نمایندگی رسمی ANAA ROBOTدر ایران گردیدکه محصولات این شرکت عبارت است از نسل هوشمند رباتهای خورشیدی جهت انجام ماموریتهای کاری و عملیاتی

تولید ربات بازیافت خورشیدی هوشمند

این شرکت با تولید رباتهای بازیافت حوزه IOT امکان کنترل از راه دور  به وسیله‌ی تلفن هوشمند ولپ تاپ و.. را دارد و شامل دو بخش نرم افزار و سخت افزار است.بخش ارتباط و پایش ربات در محیط اینترنت اشیاء وارتباط بی‌سیم با اپلیکیشن موبایل، ارسال و دریافت اطلاعات از اپلیکیشن و همچنین پیاده سازی تشخیص پر بودن مخزن و پایش موقعیت و عملکرداپلیکیشن، اتصال بی سیم به سخت افزار، امکان فرمان به ربات، امکان نمایش پر بودن و نبودن سطح مخازن و امکان واردکردن پارامتر‌های تعداددفعات حرکت بازوی ربات ومدت زمان انجام عملیات پایش انرژی و موقعیت پلانی رباتهای مستقر در مسیردارد.

عملکرد ربات:

جمع آوری کلیه اجسام ومواد زاید وقابل بازیافت که در مسیر سیال به صورت روان قرار دارند وباعث گرفتگی در مسیرسیال در محلهای  شده و  موچب  انتشار آلایندهی زیست محیطی می گردد این دستگاه با عملکرد ابداعی خود امکان بازیابی ضایعات صنعتی وشهری وپاکسازی محیط زیست را فراهم آورده ومانع از انتقال وانتشار آلودگی ها در فضاهای صنعتی و شهری ومختل شدن سیستمهای انتقال سیال در محیط های صنعتی وشهری می شود.