شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

کاتالوگ

انواع ولوهای صنعتی، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی پالایشگاهی و تاسیسات

فروش انواع ولوهای صنعتی، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی پالایشگاهی و تاسیسات:

Hi Presser TEE

Hi Presser TEE