شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

رنگ و پوشش

رنگ های روغنی آکیدی بر پایه حلال

 

پوشرنگ روغنی آلکیدی براق سفید و فام روشن:

کد وزن (کیلوگرم)
589 576 567 519 508 500 ربعی
592 582 570 538 509 501 کوارت
  583 571 540 510 502
  584 572 549 511 503 گالن
  586 573 550 512 505
  587 574 561 513 506 حلب
  588 575 562 515 507

 

رنگهای براق مادر رنگ تیره:

کد وزن (کیلوگرم)
590 548 543 534 525 520 ربعی
591 564 544 535 530 521 کوارت 
593 565 545 536 531 522 گالن 
  566 547 537 533 523 حلب

 

پوشرنگ روغنی آلکیدی مشکی براق:

کد وزن (کیلوگرم)
700 ربعی
کوارت 
گالن 
حلب

 

پوشرنگ روغنی آلکیدی مشکی مات، قهوهای مات، سبز مات، سرمه ای مات:

کد وزن (کیلوگرم)
1600 ربعی
1700 کوارت 
1800 گالن 
1900 حلب

 

پوشرنگ روغنی آلکیدی سفید مات:

کد وزن (کیلوگرم)
1500 کوارت 
گالن 
حلب

 

جلای آلکیدی براق (پوشش و لاک براق کننده):

کد وزن (کیلوگرم)
55 ربعی
کوارت 
گالن 

 

پوشرنگ آلکیدی نقرهای نسوز 180  درجه سانتیگراد:

کد وزن (کیلوگرم)
100 ربعی
کوارت 
گالن 
حلب

 

رنگ روغنی نیمه براق رویه تزئنی چاپ سبز (فقط سفید):

کد وزن (کیلوگرم)
2500 کوارت 
گالن 
حلب

 

 

شماره های تماس واحد فروش و ثبت سفارش :

دفتر تهران: 28425981-021

دفتر اصفهان: 9-32750988-031

واتساپ: 09387129844