شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

کاتالوگ لوله اتصالات

فروش انواع لوله اتصالات صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و آبرسانی

فروش لوله اتصالات فلزی و غیر فلزی

فروش انواع لوله اتصالات صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و آبرسانی و..

درز دار بدون درز  کربن استیل استنلس استیل

پلی اتیلنی پلیمری اسفنجی تراوا

C.S  S.S